De boswachter

Sinds 2017 is Gert van Harn in opdracht van de stichting het Luntersche Buurtbosch als boswachter actief in het Luntersche Buurtbosch.

Gert is ook BOA (bijzonder opsporingsambtenaar) en heeft de bevoegdheden die bij die functie horen. Daarnaast is Gert ook jachtopziener in het bos.

Gert kent het bos op zijn duimpje. Als kind al zwierf hij er rond met zijn opa.

De boswachter houdt zich o.a. bezig met het onderhoud van het bos conform het jaarlijkse Werkplan van de Stichting het Luntersche Buurtbosch.  Dat betekent bijvoorbeeld dat hij bezig is met het terugbrengen van het unieke lanenpatroon. Daarnaast houdt hij toezicht op de naleving van de spelregels die zijn opgesteld voor het verblijf in het Buurtbosch. En als jachtopziener houdt hij onder meer de wilde zwijnen-stand in de gaten en let hij op dat er geen stropers in het bos actief zijn.

Gert spreekt personen, die zich niet aan de spelregels houden, aan en zal zo duidelijk mogelijk uitleggen waarom die spelregels er zijn.

Als hij meerdere malen iemand moet aanspreken en men zich alsnog niet houdt aan de spelregels die gelden in het bos, dan is hij bevoegd een boete uit te delen.

Het email-adres van de boswachter is: boa@buurtbosch.nl