Privacyverklaring

​De Stichting Het Luntersche Buurtbosch en de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch, beide gevestigd ​te Lunteren, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Het Luntersche Buurtbosch

Stationsstraat 24, 6741 DH Lunteren
E-mail: info@buurtbosch.nl
Bank nr.: NL03 RABO 0337 5040 32KvK nr.: 41047528

Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch

Postbus 185,6740 AD LunterenE-mail: ​vrienden@buurtbosch.nlBank nr: NL18 RABO 0337 5028 89KvK nr.: 40120880De twee organisaties hebben gezamenlijk de website www.buurtbosch.nl en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg voor de privacy van de bezoekers van deze site conform de wettelijke bepalingen. Hierna worden zij gezamenlijk aangeduid als: Luntersche Buurtbosch, afgekort: LBB.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder zijn omschreven. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Deze rechten zijn hieronder omschreven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

LBB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – IP adres
 • – Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar​, ​tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als ​u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ​​dit emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis ​wij persoonsgegevens verwerken

​​LBB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Verk​oop via ​webwinkel en evenementen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Aanmelden ​nieuwe leden
 • Financiële ledenadministratie
 • Leden uitnodigen voor bijeenkomsten
 • Bezoekers van de website de mogelijkheid bieden om commentaar te leveren op berichten
​Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

​LBB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

​​Categorieën

​​Reden

​​Bewaartermijn

Emails & Contactformulier gegevens.

​om informatie ​aan u te kunnen verstrekken

​​​​tot maximaal 2 jaar daarna

​​​Aanmeldingsformulier nieuwe lid

​​gegevens zijn nodig om ​u te kunnen registreren als nieuwe lid/vriend

​​​tot maximaal ​​2 jaar na ​opzegging

Nieuwsbrief aanmeldingsformulier

​om onze nieuwsbrief te kunnen versturen

​Tot ​u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de diensten van ‘MailPoet‘ U kunt hun Privacyverklaring hier lezen.

​IP adres

​​wij volgen geanonimiseerde gebruikersinformatie om onze website te verbeteren.

​26 maanden

​​Cookies

​​Zie ons cookiebeleid

​​1 jaar

​Evenementen formulieren

​we hebben uw ​gegevens nodig om uw tickets te kunnen ver​sturen

​​​​tot maximaal 2 jaar daarna

​​Webwinkel (boeken / koepel replica)

​we hebben uw ​gegevens nodig om uw​ aankoop te kunnen ver​sturen

​​​​tot maximaal 2 jaar daarna

​Reacties op berichten

​uw naam en e-mailadres zijn nodig voor spamcontroledoeleinden

​​​​tot maximaal 2 jaar daarna

​​​​Delen van persoonsgegevens met derden

LBB verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LBB gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LBB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Zie voor een toelichting: cookies wat zijn het en wat doe ik ermee. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 26 maanden

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LBB. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via dit emailadres.

LBB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LBB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via dit emailadres

LBB heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails van derden ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.