Beheer

Van 1912 tot 1974 werd het beheer door de stichting zelf verricht. Daartoe had de stichting een eigen boswachter in dienst. In 1974 werd er een overeenkomst met de gemeente Ede afgesloten waarin werd geregeld dat het beheer van ons Buurtbosch en het financiële risico daarvan werd overgenomen door de gemeente.
In 2016 besloot de Stichting, in overleg met de gemeente, het beheer van het bos weer in eigen hand te nemen. Het bosbeheer en het toezicht is uitbesteed aan het Lunterse bedrijf Flora en Fauna Begeleiding Veluwe met als directeur/eigenaar de heer Gert van Harn.  De uitgangspunten die gelden voor het beheer van ons Buurtbosch zijn vastgelegd in een bosbeheerplan. Dit is te vinden op de DOWNLOADS pagina.

Beheersen en bestrijden van Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is een snelgroeiende invasieve exoot. Hij komt op diverse plekken in en rond Lunteren voor. Omdat de plant hier geen natuurlijke vijanden heeft, kan de plant zich snel uitbreiden en gaan woekeren waarbij andere planten geheel in de verdrukking komen.

Helaas komt de soort ook in het buurtbos voor. Vooral op de plaatsen waar tuinafval in het bos is gestort. Stichting het Luntersche Buurtbosch, verantwoordelijk voor het beheer van het buurtbos, neemt beheersing en bestrijding van de Japanse Duizendknoop zeer serieus. Hierbij wordt nauw samen gewerkt met de gemeente Ede. Daar waar het bermen langs het buurtbos betreft zal de gemeente op haar wijze de Japanse Duizendknoop aanpakken. Inmiddels heeft onze boswachter wel een paar haarden duizendknoop-vrij weten te krijgen. Daarbij is het zoeken naar manieren om zonder gif te werken. Zo is een experiment met stoombehandeling gaande.

De Japanse Duizendknoop is moeilijk te bestrijden omdat uit één stukje wortel of stengel weer een hele nieuwe plant kan groeien. Gooi daarom wortels en plantafval van de duizendknoop altijd bij het restafval. Zo wordt verdere verspreiding voorkomen.

Zie ook het gemeentelijk protocol [werken in het Japanse duizendknoop gebied