Spelregels voor recreatie in het Luntersche Buurtbosch

nieuwe poort

Van zonsopgang tot zonsondergang bent u van harte welkom in Rijksmonument Het Luntersche Buurtbosch.  Voor iedereen is het belangrijk om te kunnen ontspannen en genieten in het prachtige buurtbos én het natuurgebied in stand te houden. Om dat voor alle bezoekers mogelijk te maken, zijn er de volgende spelregels.         

Spelregels voor gebruik van de paden 
Het Luntersche Buurtbosch biedt een uitgebreid netwerk van paden. Deze zijn afgestemd op en bestemd voor de verschillende soorten gebruikers met hun verschillende snelheden; wandelaars, fietsers/mountainbikers en ruiters.
Bezoekers dienen op de paden te blijven. 

 
Om de natuur te beschermen en er ook voor te zorgen dat gebruikers elkaar niet hinderen, gelden de volgende regels:

 • Blijf op de paden; zo beschermt u het planten– en dierenleven in het bos.
 • Ruiters, fietsers en mountainbikers zijn uitsluitend welkom op de voor hun aangegeven routes, dus ruiters op de ruiterroutes en fietsers op de fietsroutes. Voor mountainbikers liggen er in het bos ook 2 mooie single track routes.
 • De wandelpaden zijn specifiek bestemd voor de wandelaars. Als wandelaars gebruik maken van de fiets- of ruiterpaden is dat voor eigen risico. Ruiters en fietsers hebben daar voorrang.
 • Gemotoriseerde voertuigen (quad, auto, motor, scooter/e-scooter, bromfiets, elektrische step e.d.) zijn niet toegestaan in het Luntersche Buurtbosch. De Boswachter (= groene BOA/Jachtopziener) kan bij uitzondering toestemming verlenen voor gebruik van de paden.
 • Poelheide is een zeer kwetsbaar gebied. De heide en het ven mogen niet betreden worden, ook niet door honden.

      Spelregels voor andere activiteiten in het bos

 • Het Luntersche Buurtbosch is heel geschikt om speurtochten uit te zetten. Dat kan, mits u op de paden blijft. Aanwijzingen mogen niet in bomen gespijkerd, geschroefd, geverfd of anderszins met schade aan de begroeiing aangebracht worden. Verwijder na afloop van de speurtocht alle aanwijzingen voor de speurtocht om het bos weer schoon en opgeruimd achter te laten.
 • Voor georganiseerde evenementen zoals rally’s, hardloopevenementen, droppings, festiviteiten en dergelijke, is schriftelijke toestemming (per mail) nodig van het bestuur van de stichting Het Luntersche Buurtbosch.
 • Bezoekt u met groepen van meer dan 25 personen het bos, dan dient u hiervoor altijd schriftelijke toestemming (per mail) te vragen bij het bestuur.
 • Het verzamelen of verwijderen van hout, takken, planten, mossen, paddenstoelen en dergelijke is in Nederlandse bossen niet toegestaan. Dat geldt natuurlijk ook voor ons bos, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is van de Boswachter.
 • Het storten of achterlaten van tuin- of ander afval is niet toegestaan in het bos.
 • Het maken van (kamp)vuur is levensgevaarlijk en is absoluut verboden in het bos.
 • Honden dienen in het Luntersche Buurtbosch altijd aangelijnd te zijn, behalve in het gedeelte tussen de Molenweg en de dorpskern van Lunteren.
 • Het is niet toegestaan om met meer dan 3 honden p.p. tegelijkertijd aangelijnd in het bos aanwezig te zijn. In het losloopgebied zijn max. 2 honden per eigenaar toegestaan.

De Boswachter (groene BOA/jachtopziener) (tel. 06-51433127) geeft in voorkomende gevallen bezoekers informatie over het gebruik van het Luntersche Buurtbosch. Dit geldt in het bijzonder als niet-gewenste feiten of gedragingen worden geconstateerd. Geconstateerd ernstig misbruik van het Luntersche Buurtbosch of volstrekt verkeerd gedrag in het bos wordt gerapporteerd aan de Boswachter. Leden van de zgn. Boswacht, te herkennen aan een identiteitsbewijs met embleem van het Buurtbosch, informeren de boswachter, als zij ongewenst gedrag signaleren. In ernstige gevallen of bij herhaling van ongewenst gedrag wordt een boete uitgedeeld.                                                            

HEB RESPECT VOOR DE NATUUR, VOOR HET BOS EN VOORAL VOOR HET WILD EN DE VOGELS, DIE IN ONS BOS VERBLIJVEN. VOORKOM VERSTORING!                                                                 

Wij wensen u een fijn verblijf in het prachtige Rijksmonument Het Luntersche Buurtbosch. Geniet ervan!

Stichting Het Luntersche Buurtbosch
info@buurtbosch.nl