Spelregels voor recreatie in het Luntersche Buurtbosch

nieuwe poort

Ontspannen en genieten in het Luntersche Buurtbosch vinden we allemaal heel belangrijk. En om dat voor alle gebruikers van dit prachtige bos mogelijk te maken hebben we met elkaar spelregels opgesteld. We gaan  er van uit dat allen, wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters zich daar ook aan houden! Wanneer we elkaar de ruimte gunnen, tolerant en respectvol met elkaar omgaan, kortom met elkaar rekening houden, dan geeft ons mooie meer dan honderd jaar oude Luntersche Buurtbosch ontspanning aan alle bezoekers.

 • Bezoekers van het Luntersche Buurtbosch zijn welkom vanaf zonsopgang tot zonsondergang.
 • Recreëren kan alleen op het uitgebreide net aan paden in het bos. Dit is ter bescherming van het planten– en dierenleven in het bos.
 • Ruiters zijn welkom op de gemarkeerde ruiterroutes, daarbuiten is het niet toegestaan.
 • Fietsers en mountainbikers kunnen gebruik maken van de fietspaden en ook van andere paden, mits ze daar voorrang geven aan wandelaars en de snelheid daarop aanpassen.
 • Gemotoriseerde voertuigen (quad, auto, motor, scooter, bromfiets e.d.) zijn niet toegestaan in het Luntersche Buurtbosch, vanwege lawaai en vervuiling wat niet thuishoort in een natuurgebied, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur of de BOA/Jachtopzichter. Bij speciale evenementen bij de Koepel kan de koepelbeheerder eveneens, na overleg met het bestuur, ontheffing verlenen..
 • Het Luntersche Buurtbosch is uitstekend geschikt om speurtochten uit te zetten. We gaan er vanuit dat na afloop van de speurtocht alle aanwijzingen voor de speurtocht worden verwijderd en het bos weer schoon en opgeruimd achtergelaten wordt.
 • Voor specifiek gebruik van het Luntersche Buurtbosch buiten de geldende spelregels om, zoals bij rally’s, hardloopevenementen, droppings, georganiseerde festiviteiten en dergelijke, is zowel een vergunning nodig van de gemeente Ede, daar waar het het terrein van het Luntersche Buurtbosch betreft, alsmede een schriftelijke instemming van het bestuur van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch.
 • Het verzamelen of verwijderen van hout, takken, planten, mossen, paddenstoelen, en dergelijke in het Luntersche Buurtbosch is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch of de BOA/Jachtopzichter.
 • Het storten of achterlaten van tuinafval, of ander afval is niet toegestaan in ons mooie bos.
 • Maar ook het maken van (kamp)vuur is levensgevaarlijk en dus absoluut verboden in het bos.
 • In ons Luntersche Buurtbosch moeten honden altijd aangelijnd zijn behalve in het parkachtige gedeelte tussen de Molenweg en de dorpskern van Lunteren.
 • En bij alles geldt respect voor de natuur, voor het bos en vooral voor het wild dat nog in ons bos verblijft. Laten we het wild niet verstoren.

De BOA/Jachtopzichter ( tel. 06-51433127), de koepelbeheerder (tel. 0318-481804)  en de leden van De Boswacht (te herkennen aan een identiteitsbewijs met embleem van het Buurtbosch) geven in voorkomende gevallen voorlichting over het gebruik van het Luntersche Buurtbosch aan bezoekers. Dit geldt in het bijzonder als niet-gewenste feiten of gedragingen worden geconstateerd. We moeten u dan ook melden dat geconstateerd ernstig misbruik van het Luntersche Buurtbosch of volstrekt verkeerd gedrag in het bos, gerapporteerd wordt aan de BOA/Jachtopzichter.

Wij wensen u een buitengewoon fijn verblijf in ons prachtige Rijksmonument Het Luntersche Buurtbosch.
Het is in dit bos werkelijk genieten en we zien u graag weer terug.

Bestuur Stichting Luntersche Buurtbosch
contactgegevens