Projecten van de Vrienden

Projecten 2013- 2017

In 2013 heeft de Vereniging de restauratie van de Notarisbank, één van de monumenten in het buurtbos, gefinancierd.

In 2015 heeft de Vereniging initiatief genomen voor het vervangen van de toegangsborden in het Buurtbosch. Om de flora en fauna te beschermen en het behoud van het bos nu en voor de toekomst veilig te stellen, ook als het gebruik toeneemt, is het noodzakelijk om de verschillende verkeersstromen effectief te reguleren. Dit betekent dat duidelijk moet zijn welk type verkeer en gebruik waar is geoorloofd, en waar niet. De oude bebording is in dat opzicht  onvoldoende gebleken. Het project is in 2016 afgerond en geheel gefinancierd door de “Vrienden”.

In 2016 heeft de Vereniging financieel bijgedragen aan het geheel vernieuwde en verbeterde wandelroutenetwerk, onderdeel van het Goudsbergproject. Dit is sinds maart 2017 operationeel.

In 2017 heeft de Vereniging door een financiële bijdrage de inrichting van de permanente expositie in De Koepel mede mogelijk gemaakt. Deze expositie, onder de titel “Hoog van de toren“, is een samenwerkingsproject van Stichting Het Luntersche Buurtbosch, Museum Lunteren en de Vrienden.

Actuele projecten

Vervanging van 45 oude bankjes in het buurtbosch
In 2017 en 2018 zijn alle bankjes in het Luntersche Buurtbosch vernieuwd op initiatief van De Vrienden. Iedereen kon een eigen bankje sponsoren! Dit bleek een groot succes. Dankzij vele enthousiaste Vrienden van het Buurtbosch zijn vrijwel alle bankjes gesponsored.
Meer info over sponsoring bankjes

Herinrichting Wittewievengat
Het Wittewievengat is een oude zandafgraving vlakbij het Middelpunt van Nederland en de Notarisbank. Na de voltooing van het nieuwe Middelpunt van Nederland, lag de zandafgraving er verwaarloosd bij. Ook bleek dat bij hevige regenval veel zand van het gebied rond het Middelpunt naar beneden te stromen. Dit veroorzaakte erosie rond het pas aangelegde Middelpunt. Dankzij de erfenis die De Vrienden in 2013 van Johan Noordmans mochten ontvangen kon het Witte Wievengat worden heringericht. Dit project heeft de natuurwaarde van dit gebied enorm vergroot. Het project wordt in 2017-2018 uitgevoerd en zal medio 2020 officieel worden geopend door wethouder Vreugdenhil.
Meer info over dit project

Toegangshekken en keerpaaltjes vervangen
In de periode 2019-2022 zullen alle toegangshekken en een groot aantal keerpaaltjes in het bos worden vernieuwd. Dit project hebben De Vrienden op zich genomen. De Stichting heeft ons gevraagd om dit project te financieren. Samen met vrijwilligers zal ons bestuurslid WillemJan Blankespoor en onze boswacher Gert van Harn deze klus gaan uitvoeren.


Doorlopende projecten

  • Het werk van de Boswacht (zie Vrienden / Boswacht)
  • Verzorgen dieren en onderhoud Eendjesvijver
  • Jaarlijkse schoonmaak Eendjesvijver
  • Bosopruimdag voor schoolkinderen, samen met twee basisscholen en de Jac. Gazenbeekstichting
  • Onderhoud hekwerk gedenkbomen