Boswacht

De vrijwillige Boswacht van het Luntersche Buurtbosch

Het bestuur van de Vereniging “Vrienden van het Luntersche Buurtbosch” (VVLBB) heeft op 21 december 2011, samen met een 12-tal vrijwilligers, de  “Boswacht van het Luntersche Buurtbosch” opgericht.

Dit plan is ontstaan nadat onze boswachter Gert Ribbers met pensioen is gegaan en bleek dat de gemeente Ede, vanwege de bezuinigingen, geen speciale boswachter voor ons gebied meer heeft aangesteld. Hierdoor missen wij een vertrouwd aanspreekpunt als het om zaken gaan die het Luntersche Buurtbosch betreffen.

Het bestuur van de VVLBB wil met de hulp van de Boswachten ons bos in goede staat zien te houden.

Wat doen de leden van de “Boswacht”?

  1. Ieder lid van de Boswacht beheert een toegewezen sector van het bos als zijn/haar gebied.
  2. De bedoeling is dat men de eigen sector regelmatig bezoekt om:

a. Ogen en oren goed de kost te geven

b. Zwerfvuil te verwijderen

c. Vandalisme te signaleren

d. Aandacht te schenken aan bewegwijzering, paaltjes, banken, hekken rond de monumenten

e. Melding te maken van paardruiters, motorcrossers en mountainbikers die zich begeven buiten de voor hen bestemde routes in het bos

De leden van de Boswacht geven hun meldingen door aan de toezichthouder / jachtopzichter van stichting Het Luntersche Buurtbosch.

De Boswacht komt tweemaal per jaar bijeen om de bevindingen te bespreken.

Belangrijke zaken, die het beheer van het bos betreffen worden, na een gezamenlijke inventarisatie, vervolgens periodiek gerapporteerd aan het bestuur.

Heb je ook belangstelling om mee te doen aan het werk van “De Boswacht”? Neem contact op via vrienden@buurtbosch.nl.