Bezit ook op de Goudsberg

Bezit ook op de Goudsberg

[col grid=”2-1 first”]
In 1935 schonk de Lunterse bevolking de notarisbank aan notaris R. Dinger. Dit ter ere van het feit dat hij toen 40 jaar notaris in Lunteren was. Het ontwerp was van zijn zoon Jan Dinger. In 1937 schenkt notaris Dinger deze bank met grond er om heen (85 are) aan de Stichting Het Luntersche Buurtbosch. Op deze wijze verkreeg de stichting voor het eerst bezit op de Goudsberg.

Na de oorlog werd op grond van een onderzoek van de VVV vastgesteld dat op dit stukje grond het Middelpunt van Nederland was gelegen.  Vanaf de notarisbank 50 meter omhoog lopen en daar liggen drie grote zwerfkeien die het middelpunt van Nederland markeren.

In 1956, bij haar overlijden, schonk bestuurslid mejuffrouw Gerharda Wilbrink, dochter van notaris J.W. Wilbrink (de opvolger van notaris van den Ham), een stuk grond op de Goudsberg, ten westen van de Hessenweg. Dit perceel grenst aan het vroegere NS-terrein, de zandafgraving ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn Ede – Amersfoort.

In 2009 kocht de stichting een perceel bouwland bovenop de Goudsberg, grenzend aan waar ooit de Hessenhut heeft gestaan. Ooit was dit bezit van notaris R. Dinger. Enkele jaren later kocht de stichting enkele hectaren grond rondom het perceel waar de notarisbank en het middelpunt van Nederland ligt. Bij elkaar bezit de stichting thans boven op de Goudsberg ruim 10 hectare bos en landbouwgrond.[/col]

[col grid=”2-1″]

Dinger bij notarisbank
Akker op de Goudsberg

[/col]
[hr color=”orange”]

Deel dit bericht