|

Jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging vrienden van Het Luntersche Buurtbosch

Op woensdag 20 maart 2024 vond in Zaal Floor de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging vrienden van Het Luntersche Buurtbosch plaats.

Voorzitter Bert Kattenbroek opende de vergadering. Er volgde een verslag over het jaar 2023 en vooruitblik op 2024. De diverse projecten welke de afgelopen periode plaats vonden werden besproken. Ook de lopende en de komende projecten werden onder de aandacht gebracht. En zoals gebruikelijk volgende een financieel verslag door onze penningmeester Wim Spelt en werd er een nieuwe kascontrole commissie benoemd welke voor het komende jaar bestaat uit Marcel Karsten en Jeroen Zieleman. De samenstelling van het bestuur is op deze avond gewijzigd. Pia Verduijn nam afscheid en Wim Veldhuizen werd in haar plaats benoemd. Anneke Wortelboer werd herkozen voor een nieuwe termijn.

Na de pauze volgde er een interessante presentatie van Ir. Idse Hoving van de Wageningen University. Lunteraan Idse Hoving is onderzoeker bij de Universiteit Wageningen op gebied van water en de invloed van water op de landbouw en bossen. Hij nam ons mee en vertelde meer over; hoe werkt onze waterhuishouding, waarvan een groot deel zich onder de grond afspeelt, en wat is de invloed van veel regen, zoals afgelopen najaar, op onder andere ons Lunterse  bos?

Deel dit bericht