Middelpunt van Nederland

Aan de noordkant van de stuwwal op het punt waar de Hessenweg afdaalt richting de Meulunterseweg ligt de Goudsberg. Op die noordhelling van de stuwwal begint ook de Lunterse Eng. Boven op de Goudsberg heb je een prachtig uitzicht over de Gelderse Vallei. Het is één van de mooiste plekjes van de gemeente Ede. Rondom de Lunterse Goudsberg, ligt een gebied met uitzonderlijke natuurlijke, cultuurhistorische en geologische kwaliteiten. Actief stuifzandgebied met heidekoeien, Celtic Fields met de reconstructie van een ijzertijdboerderij, middeleeuwse engen en een hessenweg, restanten van 19de-eeuwse industrialisatie en zeldzame flora en fauna vormen bijzondere elementen in dit gebied. De Goudsberg: voor jong en oud de moeite van het ontdekken waard! Voor meer informatie kunt u naar de website Middelpunt van Nederland.

Akker bovenop de Goudsberg

 

Historie
Op 16 oktober 1965 onthulde de voorzitter van de Gelderse VVV de heer J. Veth op één van de toppen van de Goudsberg, op de 51 meter hoge Lindeboomsberg, een zwerfsteen met daarop de inscriptie ‘Middelpunt van Nederland’. “U hebt Nederland een hart gegeven”, aldus de heer Veth.
Ir Wigman uit Lunteren had laten uitrekenen dat er vanaf dit middelpunt in alle windstreken (noord, zuid, oost en west), voor de drooglegging van de grote IJsselmeerpolders, evenveel land te vinden was.

Deze plek, dit middelpunt, kent al een lange voorgeschiedenis. Tot 1935 moeten er drie grote puntige kalender- of zonnewendestenen hebben gestaan. De ene zijde van de stenen driehoek wees naar het noord-oosten waar de zon op de langste dag opkomt en de andere zijde wijst naar het zuid-oosten waar de zon op de kortste dag opkomt. Om die reden kreeg in de jaren 80 van de vorige eeuw deze middelpuntsteen gezelschap van twee andere grote zwerfkeien uit de IJstijd om het oude verhaal van de kalenderstenen weer tastbaar te maken. In 2002 werd de ‘middelpunt’-steen vervangen door een nieuw exemplaar, de oude was gebarsten.

Berekening van het Middelpunt
Pas in 2015 kwam de heer W. Bruijnes uit Ede met een nieuwe ‘onderbouwing’ van het middelpunt.
Mbv van het geodetisch coördinatensysteem berekende hij de afstanden tussen de vier uithoeken van Nederland. Dat zijn Rottemmeroog, (NO), St. Anna Ter Muiden (ZW), Terschelling (NW) en het Drielandenpunt bij Vaals (ZO). Als je een lijn trekt van NO naar ZW en je doet dat ook van NW naar ZO en vervolgens trek je een loodlijn uit het midden van beide lijnen, dan ligt Lunteren precies op de plek waar die twee loodlijnen elkaar kruisen. Lunteren ligt dus even ver van Rottumeroog als van St. Anna Ter Muiden en even ver van Terschelling als van het Drielandenpunt.

In 2016 werd de plek rondom de drie ‘stenen’ grondig vernieuwd. Landschapsarchitect Michael van Gessel heeft een eerste schetsontwerp gemaakt. Door ziekte kon hij het ontwerp niet afmaken, landschapsarchitect van Eric Blok van Bureau SB4 heeft het definitief ontwerp gemaakt en de uitvoering van het plan begeleidt. Het is een aangename, open plek geworden te midden van opgaand bos met zicht richting de Notarisbank. Vormgegeven als een royaal half verhard plateau met lindeboom en drie zwerfkeien, zorgvuldig uitgelijnd op de zon en de drie op het middelpunt samenkomende wandelpaden. Een stevige omwalling van cortenstaal en gras, tevens bedoeld als zitplek. Om de drie grote stenen weer op de juiste plek te krijgen was een precisie klus.

Het is een mooie plek geworden waar veel mensen een kijkje gaan nemen en een ‘selfie’ maken met de ‘middelpunt’steen als achtergrond. Bovendien heb je en prachtig uitzicht richting Barneveld, over de Gelderse Vallei.

Enkele tientallen meters omlaag staat de notarisbank.