Goudsbergproject

Het Middelpunt van Nederland ligt bij de Goudsberg in Lunteren, zo claimt de steen die daar op de heuveltop prijkt. Maar Lunteren heeft meer. Met het doel ook de omliggende bijzonderheden in het middelpunt van de aandacht te brengen heeft de stichting Het Luntersche Buurtbosch in 2012 het project ‘De Goudsberg, Middelpunt van Nederland’ geïnitieerd. Hiervoor is samenwerking gevonden met Geldersch Landschap en Kasteelen en de Gemeente Ede.

In dit project werd het brengen van samenhang in de uiteenlopende bijzonderheden en voorzieningen beoogd, die het gebied rijk is. Dit varieert van eeuwenoude grafheuvels en levend stuifzand tot de monumentale uitzichtstoren de Koepel en de enorme zandgroeve. De bijzonderheden bevinden zich allemaal op het raakvlak van natuur en cultuur, en kenschetsen de ontwikkeling van het Nederlandse landschap vanaf de voorlaatste ijstijd tot nu.

Het project is in 2017 afgerond en heeft een enorme kwaliteitsimpuls gegeven aan het gebied. Meer info: www.middelpuntvannederland.nl