Schelpengruis helpt vogels op de Veluwe

Straks zijn ze op 70 plaatsen op de Veluwe te vinden, kleine hoopjes schelpengruis.
Op 27 januari jl. bracht gedeputeerde Peter Drenth de eerste hoop schelpengruis aan. Dat gebeurde in ons eigen Luntersche Buurtbosch.
In het Luntersche Buurtbosch komen over zo’n 150 hectare 5 tot 8 schelpengruisplaatsen om vogels te helpen aan voldoende kalk.
Vogels zullen van het gruis eten en dat kunnen ze nu goed gebruiken voor het broedseizoen in het voorjaar begint.
De stikstofvervuiling veroorzaakt 2 grote problemen. Door een teveel aan stikstof verdringen soorten als gras en brandnetel een grote diversiteit aan andere planten.
Het tweede probleem is minder bekend: stikstofvervuiling maakt de bodem zuurder. Mineralen als calcium, magnesium en kalium spoelen daardoor weg.
Hierdoor krijgen soorten een tekort aan mineralen.
Vervolgens bevatten planten te weinig mineralen, waarna de slakken en insecten die hiervan eten ook weer te weinig mineralen. Uiteindelijk krijgen ook de vogels die weer van deze planten leven te maken met tekorten.
Door een kalktekort worden de eierschalen dun en broos en jonge vogels breken hun pootjes.

Om vogels nu al uit de brand te helpen, begon de Provincie Gelderland, samen met voelkenniscentrum SOVON en de Bosgroep Midden Nederland en grondeigenaren zoals stichting Het Luntersche Buurtbosch het project “ De Veluwe helpen met schelpen”.
De hoopjes schelpengruis, gewonnen uit de Noordzee, zorgen voor ware ‘mineraaloases’ op de mineraalarme Veluwe.
Vogelsoorten zoals de zwarte specht en de pimpelmees, maar ook andere dieren zoals zwijnen en insecten hebben profijt van de mineraalplaatsen.

Het programma Gelderse Maatregelen Stikstof dat ervoor zal zorgen dat de hoeveelheid stikstof structureel omlaag gaat, wordt momenteel uitgewerkt.
De maatregelen volgen de komende jaren.
Tot die tijd bieden tijdelijke maatregelen als de hoopjes schelpengruis soelaas.

Deel dit bericht