Aanplant bomen en struiken langs vd Hamlaan en Westhofflaan

Eind februari 2021 heeft de vrijwillige boswerkgroep een kleine tweehonderd bomen en struiken geplant langs de Van den Hamlaan en de Westhofflaan.


Deze herplanting was nodig, aangezien er in de loop der jaren steeds meer doorgangen en sluipwegen waren ontstaan, waardoor de randen van het bos steeds kaler begonnen te worden. Door deze open plekken weer te beplanten zorgen we ervoor dat het bos weer een wat meer besloten karakter krijgt.

De aloude ingangen blijven gewoon toegankelijk. Alleen de uitgesleten ‘gemakspaadjes’ en de sluiproutes zijn met nieuwe bomen en struiken minder doorgankelijk gemaakt. We hopen daarmee dat de randen van het bos zich weer in de oude staat kunnen herstellen. Daarnaast is het onze plicht om het lanenpatroon, zoals ontworpen door notaris Van den Ham, in stand te houden en niet te laten doorsnijden door allerlei nieuwe paadjes.

Door de toenemende droogte en verzuring van de laatste jaren, zien we steeds meer gevoelige struik- en boomsoorten afsterven in ons Buurtbosch. De bossen worden hierdoor steeds kaler. Door het terugplaatsen van nieuwe soorten, die beter bestand zijn tegen deze klimatologische veranderingen, spelen we nu in op het toekomstig beheer. Zo proberen we de vitaliteit van het bos te herstellen.

De boswerkgroep bestaat uit tien vaste vrijwilligers. Zij verrichten op afroep regelmatig lichte boswerkzaamheden in het Buurtbosch, op aanwijzingen van Hendrik Prins, de bosbeheerder van het Buurtbosch. Zij worden krijgen daarbij professionele ondersteuning van onze jachtopzichter c.q. boswachter Gert van Harn.

Hendrik Prins bepaalt in samenspraak met de andere leden van het bestuur van de Stichting het Luntersche Buurtbosch, welke maatregelen en aanpassingen noodzakelijk zijn. Als het gaat om lichte boswerkzaamheden worden deze vervolgens onder zijn leiding door de vrijwillige boswerkgroep uitgevoerd.

Foto reportage van de herstelwerkzaamheden aan de Van den Hamlaan en Westhofflaan.

De eerste serie foto’s geven een beeld van de jonge aanplant.

De tweede serie laat zien dat er nog genoeg wandelpaden overblijven, om vanaf de Van den Hamlaan en het Westhoffhuis, in het Buurtbosch te komen.

Op de eerste serie foto’s ziet u de plekken waar boompjes en struiken zijn ingeplant.

Bovenstaande foto’s geven de plekken weer die zijn ingeplant

Oorspronkelijke ingangen blijven gewoon toegankelijk.

Zoals u op onderstaande foto’s kunt zien blijven er nog genoeg doorgangen open voor bezoekers van het Buurtbosch.

Deel dit bericht