ANBI Stichting

De Stichting Het Luntersche Buurtbosch is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een bos voor en van iedereen, dat zit al in de naam buurtbosch. Het blijkt ook uit de statuten. U kunt die vinden onder het tabblad DOWNLOADS. Dat geldt ook voor ons vigerend beleidsplan. En ook belangrijk is dat de bestuurders geen honorering ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden. Verder worden de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording jaarlijks samengevat in een jaarverslag dat eveneens is te vinden onder het tabblad DOWNLOADS. Al deze zaken zijn belangrijk voor de verklaring van de Belastingdienst dat onze stichting een ANBI is. En omdat dat zo is komen giften aan onze stichting in aanmerking voor belastingaftrek. U kunt ons bankrekeningnummer vinden onder het tabblad Organisatie Stichting.