ANBI Stichting

De Stichting het Luntersche Buurtbosch is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het is een bos voor iedereen, dat zit al in de naam buurtbosch. Het blijkt ook uit de statuten. De stichter van het bos heeft daarin laten vastleggen dat het bos er is ‘ten voordele en nutte van het dorp Lunteren’. U vindt de statuten onder MEDIA/DOWNLOADS.
In het kader van de ANBI is het belangrijk te weten dat de bestuurders geen honorering ontvangen voor hun werkzaamheden. Ook jaarlijkse rapportages zijn van belang. Het activiteitenverslag en de financiële verantwoording zijn te vinden onder de knop MEDIA/DOWNLOADS.
Deze zaken zijn van belang voor de verklaring van de Belastingdienst dat onze stichting een ANBI is. Het ingevulde, verplichte formulier van de Belastingdienst voor ANBI’s vindt u onder de knop MEDIA/DOWNLOADS.

Giften aan onze stichting komen, omdat de stichting een ANBI is, in aanmerking voor belastingaftrek.

U kunt ons bankrekeningnummer vinden onder de knop Organisatie.