Bijzondere waarnemingen

In ons mooie bos spelen zich veel vermoede en onvermoede taferelen af. Onze adviseurs Wim en Els hebben begin augustus een ochtend vanaf de Koepel waarnemingen gedaan. Die waren ronduit bijzonder te noemen. In zuidoostelijke richting zagen zij twee (!) wespendieven opstijgen vanuit het buurtbos en zweven richting Otterlo. Daarna zagen zij twee wespendieven vanaf de Boslaan zwevend richting het Middelpunt. Veel verder naar het oosten zagen ze vijf roofvogels, zo goed als zeker ook wespendieven, richting de Hoge Veluwe zweven.
Nu is de wespendief geen alledaagse vogel en het zegt wat over de kwaliteit van ons Buurtbos dat deze vogels hier voorkomen.

Het verhaal houdt hier echter nog niet mee op. Boven Gert’s weitje werd de roep van de havik gehoord en even later ook twee wespendieven gezien die aangevallen (eigenlijk meer getreiterd) werden door een paartje boomvalken.

Een paar dagen daarvoor was al een wespennest gevonden dat uitgegraven was door -hoogstwaarschijnlijk- een das. Ook een bewoner van ons bos. Een andere waarneming, in een bosje naast onze akkers, gaf ook een uitgegraven wespennest, ditmaal door de wespendief.

Wespen zijn niemands favoriet, maar ze vangen veel muggen en andere ongewenste insecten weg en dienen op hun beurt weer als voedsel voor das en wespendief.

De akkers van het Buurtbos worden inmiddels al een paar jaar beheerd als natuurakker en wintervoedselakker voor wintergasten. Het beheer is erop gericht om een mooier landschap te hebben met wuivend graan en mooie akkerbloemen. Het is ook gericht op het bieden van een leefomgeving voor soorten die hier vroeger voorkwamen, maar die verdwenen zijn door intensivering van het landgebruik. Onlangs is een bijzonder succes geboekt. De kwartel is waargenomen. Dat is een goed teken!

Deel dit bericht