Boswerkgroep Luntersche Buurtbosch actief

Stichting en Vrienden hebben de handen ineen geslagen om een werkgroep op te starten die allerlei kleine werkzaamheden kan verrichten. Hoewel door Corona-omstandigheden een formele eerste startvergadering niet door ging, konden we buiten, op gepaste afstand, wel aan de gang gaan.

De eerste actie was het planten van jonge bomen in de open plekken langs de Vliegweg en Telefoonweg. Deze gaten waren ontstaan door kap van naaldbomen vanwege het noodzakelijke herstel van de brandgangfunctie, maar ook vanwege sterfte door droogte.

In het bosbeheer streven we naar natuurlijke verjonging, maar hier wilden we gericht sturen. De geplante  winterlinde, inlandse vogelkers, esdoorn en haagbeuk zijn allemaal soorten die de verzuring enigszins compenseren en redelijk tegen droogte kunnen en -niet onbelangrijk-weinig brandgevaarlijk zijn.

Op de foto is te zien hoe Joop van Dijk, Willem Jan Blankespoor en Wim van Ginkel, onder leiding van Gert van Harn en Hendrik Prins het bosplantsoen een goede plek geven.

TWEEDE ACTIE BOSWERKGROEP

Het Buurtbos heeft een paar akkers in haar bezit. Op deze akkers worden op ecologische wijze granen verbouwd. Langs de randen zijn de akkers ingezaaid met een wildebloemen-mengsel zoals klaproos, korenbloem en klaver. Dit oogt niet alleen mooi, maar is ook goed voor (wilde) bijen, hommels en vele andere insecten zoals vlinders. Dat is vervolgens weer goed voor allerlei vogels.

Helaas worden de randen van de akkers kapot gereden en veel voorbijgangers willen de bloemen liever voor zichzelf en plukken de boel kaal. Het Stichtingsbestuur heeft daarom besloten om de akkers (Lange Akker) langs de Molenweg af te rasteren. Dat is veel werk, maar bleek een prima klus voor de werkgroep. Op 4 juni stonden Bob van Heukelom, Wim Spelt en Joop van Dijk klaar om met Gert en Hendrik palen te zetten en draad te trekken.

Dezelfde groep vond ook nog tijd om in de Lange Akker de daar aanwezige Japanse Duizendknoop uit te graven. Het is een hardnekkige plant, want als ook maar een klein stukje wortel in de grond blijft groeit, daar zo weer een enorme plant uit. Op de foto zijn Wim en Bob bezig met de laatste planten.

Deel dit bericht