De Van den Ham gedenkbank

Amerikaanse eik geplant ten tijde van de aanleg het bos, betreft een geschenk van de stichter van het Buurtbosch, Notaris Van den Ham, aan zijn opvolger Notaris Dinger. De boom werd op 2 juni 2016 van de tuin van Dinger overgebracht naar de huidige plek en omsloten door het afgebeelde hek. Het hek was vervaardigd door de plaatselijke smid Koops en betaald door een inzameling onder de bevolking van Lunteren. Het opschrift op het hek: “De Burgerij van Lunteren aan de Stichter van het Buurtbosch- Anno 1914”.

Deel dit bericht