Algemene ledenvergadering Vrienden van het Luntersche Buurtbosch 2022

[featured_image]
Downloaden
Download is available until [expire_date]
  • Versie
  • Downloaden 5
  • Bestandsgrootte 125.33 KB
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 19 juni 2022
  • Laatst geüpdatet 4 oktober 2022

Algemene ledenvergadering Vrienden van het Luntersche Buurtbosch 2022

UITNODIGING TOT BIJWONING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

VAN DE VERENIGING “VRIENDEN VAN HET LUNTERSCHE BUURTBOSCH”

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging de leden van harte uit tot bijwoning van de Algemene Ledenvergadering 2022, te houden op

woensdag 6 juli 2022, aanvang 19.30 uur.
Zaal Floor, Dorpsstraat 36.

De stukken zijn te raadplegen via de website www.buurtbosch.nl/media/downloads of kunnen opgevraagd worden bij de secretaris via vrienden@buurtbosch.nl

Hierbij ontvangt u ook de factuur voor de contributie over 2022. Als u uw contributie over 2022 reeds heeft overgemaakt dan kunt u de factuur als niet gezonden beschouwen.
De vereniging valt onder een ANBI Instelling en extra giften zijn aftrekbaar voor leden die aangifte doen voor de Inkomstenbelasting
.

AGENDA Algemene Ledenvergadering:

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen.

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2021
De ALV wordt verzocht dit verslag goed te keuren en vast te stellen.

3. Verslag over het jaar 2021 en vooruitblik 2022
- verslag over 2021
- mondelinge vooruitblik 2022 door de voorzitter en vanuit de portefeuilles
projecten/Eendjesvijver, educatieproject en overige activiteiten (w.o. begeleide
wandelingen)

4. Financieel verslag 2021 en begroting 2022
a. Exploitatierekening en balans
b. Verslag Kascommissie.
c. Benoeming nieuw lid Kascommissie.

5. Goedkeuring, vaststelling en décharge
De ALV wordt verzocht na kennis genomen te hebben van het verslag over het jaar 2021 en na de exploitatierekening en balans goedgekeurd en vastgesteld te hebben om te besluiten het bestuur décharge te verlenen voor het over 2021 gevoerde beleid.

6. Rondvraag en sluiting