|

De Koepel

[col grid=”3-2 first”]Deze commissie stelt zich onder meer tot doel de Koepel, dé centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners te laten zijn. Zij initieert en organiseert culturele evenementen in en rondom het gebouw. Muziek, exposities en podiumkunst, in brede zin. Is ook actief betrokken bij de kerstmarkt. Behalve dat, draagt de commissie mede zorg  voor de exploitatie van het rijksmonument. Het promoten van de Koepel, zodat meer mensen  bezoek brengen aan de Koepel en dus ook aan ons dorp.
De Koepelcommissie is een zelfstandig opererende commissie binnen de Stichting Het Luntersche Buurtbosch.[/col]
[col grid=”3-1″]

Samenstelling bestuur

De heren E.J. Moraal (voorzitter),
Chr. Bonenberg (secretaris/penningmeester),
R. de Jonge (lid / exposities),
J. Timmers (lid / kerstmarkt),
mevrouw A. Hendriksen (lid / concerten) en
Anneke Hoogenboom-Otse (lid / concerten).[/col]

Deel dit bericht