Organisatie

De Stichting

Om het erfgoed op een respectabele wijze te beheren is in 1912 de Stichting “Het Luntersche Buurtbosch” in het leven geroepen. Deze stichting heeft als belangrijkste taak de toekomst van het buurtbos te verzekeren, zodat de inwoners van Lunteren, aan wie notaris Van den Ham het bos bij het overlijden heeft geschonken, er blijvend plezier aan kunnen beleven.

De Koepel

De evenementen-commissie heeft als doelstelling ‘Uitzichttoren/natuurtheater de koepel’, de natuurlijke ontmoetingsplek te laten zijn voor inwoners en bezoekers van ons dorp. Zij initieert en organiseert, in en om het rijksmonument culturele evenementen,variërend van koffieconcert tot musical en van foto-expositie tot podiumkunst.