| | | | |

Volle bak bij de Jaarvergadering van de
Vrienden van Het Luntersche Buurtbosch

Bert Kattenbroek volgt Bob van Heukelom op als voorzitter

LUNTEREN – De jaarvergadering van de Vrienden van Het Luntersche Buurtbosch werkte in een afgeladen zaal Floor een volle agenda af.

Het jaarverslag van 2022 en de vooruitblik op 2023 werd afwisselend door alle bestuursleden afgewerkt. Zo is er afgelopen jaar een educatiepilot voor basisschoolleerlingen geweest en waar in 2023 een vervolg aan wordt gegeven. Er wordt gebrainstormd over een toekomstbestendige eendjesvijver. Een overkapping is een optie, daar wordt samen met stichting Het Luntersche Buurtbosch kritisch naar gekeken. En de boswerkgroep was in 2022 al voortvarend bezig in het bos maar zij overtreffen zichzelf want er zijn dit jaar alweer 2525 bomen aangeplant in Het Luntersche Buurtbosch.

Bestuurswisseling

Er zijn vier aftredende bestuursleden waarvan er drie een termijn doorgaan. Dat zijn Wim Spelt (penningmeester), Monica van der Hoff (secretaris) en Willem Jan Blankespoor (bestuurslid). De vierde in rij is Bob van Heukelom, hij treedt af als voorzitter. Na 12 jaar is het mooi geweest en tijd om de voorzittershamer door te geven aan Bert Kattenbroek. Deze echte Lunteraan is een gepassioneerde imker, brouwt bier en hij heeft een houtbedrijf. Daarnaast is hij ook lid van de OLD-commissie.

Erelid

Bert bedankt Bob voor de 12 jaren als voorzitter en verrast hem met het erelidmaatschap van de Vrienden. Bovendien zal er in Het Luntersche Buurtbosch binnenkort een ‘Bob van Heukelom boom’ worden aangeplant. Voor nu krijgt hij een twee meter hoge Notarisappelboom voor in de tuin. 

Vereniging en Stichting

Bert Kattenbroek heeft de voorzitter van stichting Het Luntersche Buurtbosch, Jan Bos, gevraagd om de volle zaal uit te leggen hoe de stichting en de vereniging nu werkelijk naast elkaar staan. Samengevat is stichting Het Luntersche Buurtbosch eigenaar van Het Luntersche Buurtbosch. Zij draagt zorg voor het duurzaam beheer en behoud van het bos. Vereniging Vrienden van Het Luntersche Buurtbosch ontvangt contributie van haar leden en heeft inkomsten vanuit het Noordmansfonds. Van dat geld initieert zij projecten die Het Luntersche Buurtbosch aangaan.

Gezond bos

Na de pauze komt Mark van Benthem van stichting Probos in Wageningen aan het woord. Hij vertelde de aanwezige ‘Vrienden’ dat het helemaal niet slecht gaat met het Nederlandse bos. Bomen worden ouder en dikker maar door een veranderend klimaat moet ook het bos zich aanpassen. Na deze interessante lezing was het tijd voor de afsluitende borrel en tijd voor het bij- en napraten.

Bert Kattenbroek (links) krijgt de voorzittershamer overhandigd van Bob van Heukelom.

Deel dit bericht