|

De Stichting

Om het erfgoed op een respectabele wijze te beheren is in 1912 de Stichting “Het Luntersche Buurtbosch” in het leven geroepen. Deze stichting heeft als belangrijkste taak de toekomst van het buurtbos te verzekeren, zodat de inwoners van Lunteren, aan wie notaris Van den Ham het bos bij het overlijden heeft geschonken, er blijvend plezier aan kunnen beleven.De rente van de ooit geschonken drieduizend gulden is uiteraard te weinig om het bos te onderhouden. Gelukkig helpt de gemeente Ede en de Rijksoverheid de Stichting bij het onderhoud en de exploitatie.

De uitgangspunten van het beheer van ons bos is vastgelegd in ons beheerplan en beleidsplan, welke te vinden zijn op pagina ORGANISATIE /PUBLICATIES.

In 2008 heeft de Stichting een belangrijke erfenis ontvangen met als ‘last’ daarmee het bezit van de Stichting uit te breiden.

Samenstelling bestuur

A. Welgraven (voorzitter), H. Luchtmeijer (secretaris) en A. van Tilburg (algemeen lid).

Deel dit bericht