BOSWERKZAAMHEDEN

Stichting Het Luntersche Buurtbosch start deze herfst met boswerkzaamheden

Als gevolg van de droogte en verzuring van de afgelopen jaren zijn we genoodzaakt om op een aantal locaties dode bomen te vellen. Het perceel Tsuga langs de Boslaan (1) is in zijn geheel afgestorven en omdat een deel van de bomen op valafstand van het fietspad staan, wordt de hele opstand dit najaar geveld. Tegelijkertijd grijpen we de gelegenheid aan om het perceel in te planten met soorten waarvan we weten dat deze de calcium-kringloop versterken en beter tegen mogelijke droogte kunnen. Daarmee hopen we het bos te revitaliseren en klimaatbestendiger te maken. De gekozen boomsoorten, waaronder linde, haagbeuk, boswilg en Noorse esdoorn, worden bijzonder graag gegeten door het reewild. Daarom wordt het perceel langs de Boslaan voor enkele jaren ingerasterd zodat het reewild niet meer bij de toppen kan komen.

Ook wordt er de komende periode een dunning (2, 3, 4) uitgevoerd in het bos. Bij een dunning worden bomen geveld om andere bomen de ruimte te geven. Vooraf is beoordeeld welke bomen moeten blijven staan. De te oogsten bomen hebben een oranje stip. Het selecteren van bomen noemen we blessen. Door de dunning krijgen de bomen de ruimte om uit te groeien tot dikke bomen en komt er meer licht op de bosbodem. Zodoende creēren we kansen voor kruiden, struiken en de volgende generatie bomen om zich te ontwikkelen. Dit biedt weer schuil- en nestgelegenheid. Het Luntersche Buurtbosch weegt steeds zorgvuldig af welke bomen worden geoogst. Bos blijft bos.

Wat merkt u ervan?

De paden kunnen tijdens en kort na de werkzaamheden minder begaanbaar zijn. De paden worden zo snel mogelijk hersteld.

Vanaf december zal in vak 1 geplant worden.

Deel dit bericht