Herstel 1e bladpunt van lanenpatroon

Het Luntersche Buurtbosch is een rijksmonument vanwege het unieke lanenpatroon, gevormd als een tak met bladeren. De tak begint bij de ingang van het bos op de hoek  van de Boslaan en de Van den Hamlaan. Een klein stukje verder is het eerste bladpunt. In de loop der jaren is dat bladpunt steeds minder zichtbaar geworden en na de kap van een dode boom en de intensieve betreding ontstond er een open plek. Natuurlijke verjonging kreeg zo geen kans meer. 

In 2018 is als eerste aanzet tot herstel van het lanenpatroon op de hoekpunt een boom geplant ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vrienden van het Buurtbosch. Dit jaar is de klus afgemaakt door de bladpunt in te planten met bosplantsoen. Samen met een paar vrijwilligers van de boswerkgroep zijn daar jonge loofboompjes geplant. De gebruikte soorten bloeien mooi, kunnen enigszins tegen schaduw, vormen goed humus en kunnen de droogte redelijk verdragen.

Tijdens het planten liepen een aantal wandelaars dwars door de nieuwe aanplant heen (je snapt het niet…) en hebben we ter markering en bescherming wat boomstammen geplaatst en tijdelijk een rood-wit lint gespannen.

Deel dit bericht