Krekels

Al jaren was dit geluid niet meer te horen in de Lunterse Eng. Het ‘gezang’ van krekels op een zomeravond.

Al fietsend over het fietspad langs de molenweg richting ’t Hek waren ze weer te horen: de krekels. Het Luntersche Buurtbosch heeft daar, naast wat houtwallen, ook een tweetal percelen akkerland. De akkerranden zijn ingezaaid met een bloemenmengsel. Dat is niet alleen goed voor allerlei soorten bijen, maar het is ook heerlijk om de helder blauwe korenbloemen, de dieprode klaprozen en vrolijk gevormde boekweit weer te zien. Daarnaast is een strook rogge ingezaaid. Dat zal deze winter blijven staan zodat overwinterende zangvogels, maar ook andere dieren, zoals vroeger, nog wat graan vinden om de winter mee door te komen.

In het kader van het Levend Landschap heeft het Luntersche Buurtbosch gekeken hoe de landschaps- beleving verbeterd kan worden. Hopelijk vindt dit initiatief navolging in de eng.

Mocht u nog willen kijken, dan kunt u nu, eind september –begin oktober, nog genieten van de volop bloeiende Helianthemum.  

Deel dit bericht